Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłek celowy specjalny

Specjalny zasiłek celowy może otrzymać osoba  i rodzina, u której występuje jedna z przyczyn określonych w art. 7 pkt. 1-15 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, nawet w przypadku przekroczenia ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 przedmiotowej ustawy.

Na podstawie art. 41 pkt. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz  Uchwały nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 22 lutego 2019r. informujemy, że specjalny zasiłek celowy może być przyznany w wysokości nieprzekraczajacej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany jeden raz na kwartał z uwzględnieniem zasobów i możliwości wnioskodawcy, możliwości finansowych Ośrodka oraz liczby rodzin wymagajacych udzielenia pomocy!

Jednocześnie przypominamy, że pomoc społeczna pełni funkcje wspomagania osób i rodzin w rozwiązywaniu trudności życiowych, w tym również materialnych, jednak nie służy zaspokojeniu potrzeb w całości. Osoba ubiegająca się o pomoc powinna podjąć działania w kierunku poprawy własnej sytuacji.

Udzielona pomoc pełni funkcję uzupełniającą w stosunku do własnych możliwości w rozwiazywaniu problemów życiowych, w związku z powyższym świadczenie z pomocy społecznej nie pokrywa wszystkich potrzeb osób i rodzin.

 

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny