Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Akty prawne

Działalność Ośrodka opiera się na ustawie o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.) a także na innych ustawach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na uchwałach rady miejskiej.

 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004. (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.)
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 111 ze zm.)
 • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 670 ze zm.)
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)
 • Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r. (t.j. Dz.U. z 2019r. r. poz. 2407 ze zm.)
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1111 ze zm.)
 • Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 473 ze zm.)
 • Ustawa o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.)
 • Ustawa o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)
 • Ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.)
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1878)
 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1373 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” z dnia 30 maja 2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061)
 • Ustawa o ustaleniu  i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2092 ze zm.)
 • Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r.  poz.1007)
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 218)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U.2019 poz. 1390)

 

Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujściu został nadany na podstawie uchwały Nr XXXIX/310/2006 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 26 września 2006r.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny