Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół interdyscyplinarny

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie praw i wolności.

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • realizowanie działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • integrowanie i koordynowanie działań podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Joanna Połyniak – przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej - Kierownik MGOPS w Ujściu,
 2. Julita Biatkowska – przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pracownik socjalny MGOPS w Ujściu,
 3. Weronika Jabłońska – przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pracownik socjalny MGOPS w Ujściu,
 4. Ewa Dębska– przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pracownik socjalny MGOPS w Ujściu,
 5. Daria Marciniak – przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej –  asystent rodziny MGOPS w Ujściu,
 6. asp. Marek Raźniewski – przedstawiciel Policji - Kierownik Posterunku Policji w Ujściu,
 7. mł.asp.Małgorzata Dłużak – przedstawiciel policji - Dzielnicowa Posterunku Policji w Ujściu,
 8. sierż. sztab. Artur Czyrski – przedstawiciel policji - Dzielnicowy Posterunku Policji w Ujściu,
 9. Grażyna Rzeczycka – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów  Alkoholowych w Ujściu,
 10. Barbara Grabek – przedstawiciel sądownictwa – kurator społeczny,
 11. Marzena Maciejewska – przedstawiciel sądownictwa - kurator zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży.
 12. Mirosława Lorczyk – przedstawiciel oświaty - pedagog szkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu,
 13. Alina Zając – przedstawiciel ochrony zdrowia - pielęgniarka środowiskowa,
 14. Iwona Krawczyk – przedstawiciel ochrony zdrowia - pielęgniarka środowiskowa,
 15. Karolina Skupin - przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej -  młodszy asystent rodziny,
 16. Marzanna Polcyn - przedstawiciel oświaty - pedagog szkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu.

 

Instytucje udzielające pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny