Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Asystent rodziny

ASYSTENTURA RODZINNA

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje gminę do zapewnienia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej wsparcia i pomocy asystenta rodziny.

 

Asystent rodziny to osoba przez pewien czas wspierająca rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzaniu zmian
w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Asystentura polega na zindywidualizowanej pracy w rodzinie, z rodziną i dla rodziny przy dominowaniu pracy
z rodziną. Działania asystenta i rodziny zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawienia dzieci w rodzinie, w środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.

 

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodzinami w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Praca ta polega przede wszystkim na zindywidualizowanym podejściu do rodziny, uwzględniając jej zasoby. Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci.

 

W rodzinach podejmowane są m.in. następujące działania:

Nauka:

  • prowadzenia gospodarstwa domowego,
  • racjonalnego gospodarowania budżetem domowym,
  • rozwiązywania trudności finansowych poprzez regulowanie zadłużeń,
  • utrzymywania higieny i pielęgnacji,
  • budowania kompetencji i postaw wychowawczych poprzez indywidualne konsultacje wychowawcze oraz udzielanie wsparcia dla rodziców mających trudności wychowawcze z dziećmi.

 

Ponadto w rodzinach wspólnie z pedagogami szkolnymi i wychowawcami monitorowana jest realizacja obowiazku szkolnego dzieci. Udzielana jest pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, osoby z problemem alkoholowym motywowane są do podejmowania lub kontynuowania terapii.

Prowadzona jest współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę takimi jak Sąd Rejonowy, szkoły i przedszkola, służba zdrowia, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Wszystkie działania podejmowane są w oparciu o plan pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikami socjalnymi.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny